Hồ sơ công bố mỹ phẩm nhập ngoại

Trong cuộc sống hiện đại ngày nay, mỹ phẩm đã trở thành một thứ sản phẩm thiết yếu của cuộc sống, đặc biệt là mỹ phẩm nhập ngoại ngày càng được ưa chuộng. Tuy nhiên, dù là mỹ phẩm trong nước hay nước ngoài thì đều phải thực hiện bước Công bố mỹ phẩm trước khi đưa ra lưu thông…

Hồ sơ công bố mỹ phẩm

Tổ chức, cá nhân có chức năng kinh doanh mỹ phẩm tại Việt Nam chỉ được phép đưa mỹ phẩm ra lưu thông ngoài thị trường khi đã nộp hồ sơ công bố mỹ phẩm tại cơ quan quản lý nhà nước và được cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm…