Tư vấn công bố lưu hành mỹ phẩm

” Tư vấn công bố lưu hành mỹ phẩm ” Theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành, trước khi muốn đưa Công bố lưu hành mỹ phẩm ra thị trường, các tổ chức, cá nhân phải công bố và được tiếp nhận hồ sơ tại Cục quản lý dược Việt Nam. Khi…

Công bố lưu hành mỹ phẩm tại Việt Nam

Công bố lưu hành mỹ phẩm tại Việt Nam là thủ tục mà các tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường sẽ thực hiện tại cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền trước khi sản phẩm lưu hành ra thị trường. Đây là một quy định bắt…

Dịch vụ công bố lưu hành mỹ phẩm

Nội dung về Dịch vụ công bố lưu hành mỹ phẩm, Trong cuộc sống hiện đại ngày nay, mỹ phẩm đã trở thành một thứ sản phẩm thiết yếu của cuộc sống. Để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng, trên thị trường ngày càng nhiều nhãn hiệu ra đời, đòi hỏi chất lượng…